OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE
DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ
GAMESET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Zarząd spółki Gameset Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mangalia 2a, 02-758 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000662411, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 §2[1] kodeksu spółek handlowych, że w dniu 30 września 2020 roku został uzgodniony, przyjęty i podpisany, przez Zarządy łączących się spółek tj. LTTM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Gameset Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Plan Połączenia.

LTTM Gameset Plan Połączenia

Załącznik do Planu Połączenia Gameset Bilans

Załącznik do Planu Połączenia Gameset RZiS

Załącznik do Planu Połączenia LTTM Bilans

Załącznik do Planu Połączenia LTTM RZiS