Informacje ogólne

Administratorem Twoich danych jest Gameset sp z o.o. ul. Mangalia 2A, 02-758 Warszawa. Możesz skontaktować się nami w sprawach dotyczących Twoich danych poprzez naszego inspektora ochrony danych [Sylwia Czub-Kiełczewska]: iod@gameset.co

 

Zasady gromadzenia danych

 

Podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące odwiedzin, np. dane wyszukiwarki oraz zapytania, która skierowały użytkownika do serwisu, informacje o czasie spędzonym w serwisie, liczba przejrzanych stron, czas spędzony na poszczególnych stronach. Są to informacje, które pozwalają dostosowywać serwis do potrzeb użytkowników i wyświetlać pożądane treści. Zbieramy też dane przekazane bezpośrednio przez użytkownika, np. poprzez wiadomość e-mail lub w ramach rozmowy telefonicznej.

Jeżeli odwiedzasz nasz profil na Facebooku, otrzymujemy od Facebooka informacje statystyczne dotyczące Twoich odwiedzin i związanej z nimi aktywności. Mamy także możliwość zapoznania się z treścią Twoich komentarzy, pozostawianych nam wiadomości oraz reakcji.

 

Zasady wykorzystania danych

Dane zbierane automatycznie są wykorzystywane w celach statystycznych i dostosowania treści do preferencji użytkowników.

Jeżeli kontaktujesz się z nami, to wykorzystujemy Twoje dane, aby udzielić odpowiedzi. Dane mogą posłużyć nam także do celów rekrutacyjnych lub zawarcia z Tobą umowy.

 

Twoje prawa

Masz prawo żądania: dostępu do danych osobowych,  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w artykułach 15-22 RODO. W tym celu skontaktuj się z naszym IOD: iod@gameset.co

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania danych przez Administratora.

 

Cele i podstawy przetwarzania danych

 

 • Użytkownicy serwisu internetowego: Podstawą do przetwarzania danych osobowych użytkowników, którzy kontaktują się z Administratorem jest dobrowolnie wyrażona zgoda, poprzez świadome działanie, jakim jest kontakt poprzez telefon lub e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także prawnie usprawiedliwiony interes administratora, jakim jest prowadzenie kontaktów biznesowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie odbywa się w celu realizacji kontaktu, w tym przedstawienia oferty na usługi, na żądanie użytkownika. Na podstawie wyrażonej zgody Administrator przetwarza także dane z zgromadzone za pośrednictwem plików cookies  oraz podobnych technologii w związku z marketingiem produktów i usług.
 • Użytkownicy Fanpage (facebook.com/gameset.co) – dane będą przetwarzane w celu kontaktu, odpowiedzi na pytania, złożenia oferty na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, jaką jest świadome działanie w postaci wysłania wiadomości, a także prawnie uzasadnionego interesu Administratora  związanego z zapewnieniem ciągłości działań biznesowych (co stanowi przesłankę legalizującą przetwarzanie z art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO).
 • Klienci oraz kontrahenci: przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie klienta przed zawarciem umowy, a także w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności w związku z przepisami prawa o podatku dochodowym i podatku od towarów i usług. Niektóre dane mogą być także przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, np. w celu umożliwienia szybszego kontaktu. W przypadku konieczności dochodzenia roszczeń, w tym windykacji należności, podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO).
 • Kandydaci do pracy – dane będą przetwarzane w celach związanych z rekrutacją, na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, a w także na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody w zakresie wykraczającym poza wymagane przepisami, które kandydat przekaże dobrowolnie wraz z przesłaną aplikacją (art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO).
 • Osoby objęte monitoringiem wizyjnym – dane będą przetwarzanie w celu ochrony osób i mienia, na podstawie przepisów prawa pracy oraz prawnie usprawiedliwionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO).

 

 

Prawo do wycofania zgody

 

Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. W tym celu napisz do naszego IOD: iod@gameset.co

 

Obowiązek lub dobrowolność podania danych oraz konsekwencje niepodania danych

 

Podanie danych przez:

 

 • Użytkownika serwisu internetowego jest dobrowolne. Niepodanie danych lub podanie danych niekompletnych może utrudnić lub uniemożliwić kontakt oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
 • Klienta/kontrahenta w zakresie danych niezbędnych do zawarcia umowy jest wymogiem przepisów kodeksu cywilnego, ich niepodanie będzie skutkować niemożnością skutecznego zawarcia umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa podatkowego, ich niepodanie będzie skutkować niemożnością rozliczenia; danych kontaktowych jest dobrowolne, a ich niepodanie może utrudnić lub spowolnić wzajemne relacje biznesowe.
 • Kandydata do pracy jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa pracy w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonywania pracy na danym stanowisku, niepodanie danych uniemożliwi udział w procesie rekrutacji; w zakresie danych dodatkowych podanych na podstawie wyrażonej zgody, ich podanie nie jest niezbędne, a niepodanie nie będzie miało wpływu na przebieg procesu rekrutacji.
 • Osobę objętą monitoringiem wizyjnym – jest dobrowolne, ale konieczne do przebywania w pomieszczeniach biurowych i magazynowych administratora.
 • Użytkownika Facebooka jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania wskazanych powyżej celów.

 

Informacja o podmiotach, którym dane mogą być ujawniane

 

Administrator może udostępniać dane:

 • Użytkowników strony internetowej – podmiotom zapewniającym prawidłową obsługę serwisu oraz podmiotom z grupy Facebook i Google (szczegółowa informacja poniżej).
 • Klientów i kontrahentów – bankom, firmom ubezpieczeniowym, podwykonawcom usług, operatorom pocztowym i kurierskim, spółkom z grupy kapitałowej MEDIACAP SA na podstawie zawartych umów powierzenia.
 • Kandydatów do pracy – MEDIACAP SA na podstawie zawartej umowy powierzenia
 • Osób objętych monitoringiem wizyjnym – zarządcy budynku, od którego wynajmowane są przestrzenie biurowe oraz magazynowe.

 

Szczegółowa informacja dotycząca udostępnienia danych

 

Google Lcc

Dane analityczne

Administratorem danych osobowych użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii jest Google Ireland Limited, chyba że w Informacjach na temat ochrony prywatności dotyczących konkretnej usługi wskazano inaczej. Oznacza to, że Google Ireland Limited jest podmiotem stowarzyszonym Google odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych i przestrzeganie obowiązujących przepisów chroniących prywatność.

 

W celach reklamowych wykorzystujemy Google Ads. Polityka prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

 

Do analizy ruchu w Serwisie jest wykorzystywany Google Analytics., którego działanie polega na gromadzeniu i analizie zachowań użytkowników Serwisu. Polityka prywatności Google Analytics: google.com/intl/de/policies/privacy/

 

Dane gromadzone przez narzędzia:

 

 • lokalizacja
 • źródło wizyt
 • czas spędzony na stronie
 • ruch na stronie
 • słowa kluczowe, które odesłały użytkownika do witryny
 • przeglądane przez użytkownika strony
 • zanonimizowany adres IP
 • dane demograficzne

 

Analiza danych jest wykorzystywana do wyświetlania treści oraz wprowadzania zmian w Serwisie oraz Fanpage, w celu zwiększenia aktywności Użytkowników oraz w celach reklamowych.

Google umożliwia skorzystanie z praw przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO. Zasady skorzystania z tych praw zostały określone tutuaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl#infochoices

W celu wyłączenia opcji śledzenia przez narzędzia Google należy pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki dostępny na: tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Czas przechowywania danych

 

 • Użytkowników: dane osobowe użytkowników, którzy kontaktują się w sprawie możliwości świadczenia usług do czasu zakończenia kontaktu oraz wygaśnięcia ewentualnych roszczeń, jednak nie dłużej niż 3 lata.
 • Klientów/kontrahentów: do czasu zakończenia realizacji umowy, a następnie przez okres określony w obowiązujących przepisach prawa w związku z obowiązkami administratora w zakresie archiwizacji dokumentów i rozliczeń podatkowych.
 • Kandydatów do pracy:  do 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji lub 2 lata w przypadku wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie do innych procesów rekrutacji.
 • Osób objętych monitoringiem wizyjnym – maksymalnie do 3 miesięcy, chyba że nagranie będzie dowodem w sprawie, wówczas do czasu zakończenia postępowania.
 • Użytkowników Fanpage – przez okres korzystania z serwisu.

 

Informacja dla użytkowników Fanpage

 

Informacje ogólne

 • Podczas przeglądania Fanpage (niezależnie od tego, czy Użytkownik jest zalogowany, czy nie) jego dane są gromadzone przez aplikację Facebook, aby móc dostarczyć mu reklamy Facebook Inc oraz jego partnerów.
 • Zasady wykorzystania danych Użytkowników Facebook są dostępne w polityce prywatności Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
 • Gdy Użytkownik korzysta z Fanpage, jego właściciel również przetwarza jego dane.
 • Podanie danych, w tym poprzez pliki cookies jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego korzystania z Fanpage.

Jakie dane są zbierane?

 • Fanpage służy do prezentowania opinii, a także przedstawienia zakresu świadczonych usług, i do umożliwienia kontaktu z Administratorem.
 • Podczas przeglądania Fanpage, Facebook automatycznie zbiera informacje o każdej wizycie.
 • Poprzez udostępniony panel administratora właściciel Fanpage widzi informacje statystyczne o wizytach w ramach Fanpage, np. wiek odwiedzających, ich reakcje, aktywność. Służy to dobieraniu treści do preferencji użytkowników Fanpage, a także sprawdzaniu skuteczności wyświetlanych reklam.
 • O tym, czy Użytkownik zobaczy daną reklamę decyduje Facebook. Właściciel Fanpage widzi jedynie informacje statystyczne o reakcjach na reklamę, a także reakcje i komentarze pod reklamami.
 • Właściciel Fanpage widzi komentarze oraz reakcje Użytkowników. Jako użytkownik Facebook (administrator Fanpage) ma także możliwość przejrzenia profilu publicznego Użytkownika, a także skontaktowania się z nim poprzez dostępny w Facebook komunikator.

 

W jaki sposób dane są wykorzystywane?

 • Dane zbierane w trakcie korespondencji będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie.
 • Dane statystyczne są wykorzystywane do tworzenia nowych reklam, a także wyboru wyświetlanych treści. Wszystkie decyzje są podejmowane w sposób niezautomatyzowany.

 

Wykorzystanie ciasteczek (“cookies”)

 1. Serwis Facebook wykorzystuje pliki cookies oraz opcje śledzenia Użytkownika, także wówczas, gdy korzysta on z innych stron internetowych. Więcej informacji tutaj: https://www.facebook.com/policies/cookies/ oraz tutaj: https://www.facebook.com/help/206635839404055?ref=dp

Prawa Użytkownika

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, przeniesienia danych do innego administratora, a także prawo do bycia zapomnianym, chyba że w przepisach prawa wyraźnie wskazano inaczej lub żądanie stoi w sprzeczności z prawnie uzasadnionym interesem Administratora.
 2. W celach związanych ze skorzystaniem ze swoich praw, należy skontaktować się poprzez e-mail dostępny na stronie lub poprzez prywatną wiadomość na Facebooku.
 3. W każdej chwili Użytkownik może złożyć skargę na sposób przetwarzania jego danych przez Administratora do organu nadzorczego ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych (uodo.gov.pl).

Czas przechowywania danych

 1. Dane Użytkownika Fanpage są przechowywane do czasu zakończenia korzystania z Facebook, a następnie przez czas określony w Regulaminie Facebook.

 

Informacja o współadministrowaniu danych z Facebook Ireland Limited

 1. W związku z prowadzeniem fanpage w serwisie Facebook Administrator wraz z Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są współadministratorami danych Użytkownika w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.
 2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage.
 3. Facebook Ireland w ramach współadministrowania jest odpowiedzialny:
 • posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony
 • zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą
 • zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło

naruszenie o zdarzeniu

 • zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia

bezpieczeństwa danych.

 1. Odpowiedzialność Administratora wynikająca ze współadministrowania:
 • posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk
 • zrealizowanie obowiązków informacyjnych
 1. Facebook Ireland może udostępnić Użytkownikowi zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony zgodnie z art. 26 ust. 2 RODO, za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać z Fanpage stron.
 2. Głównym organem nadzorczym w zakresie współadministrowania jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).
 3. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych użytkownika przez Facebook Ireland są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

 

Pliki cookies

 

Użytkownik może wyłączyć pliki cookies oraz inne technologie śledzące w ustawieniach przeglądarki. Nie będą one miały wpływu na przeglądanie treści dostępnych w serwisie.

 

Serwis korzysta z następujących plików cookies:

 

Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

W ramach serwisu są wykorzystywane cookies Facebooka, Google oraz AdForm, na zasadach i w celach opisanych powyżej.

 

Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Odnośniki do innych stron

 

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady działania i polityki prywatności innych stron, do których użytkownik może przejść poprzez odnośniki dostępne w serwisie.

 

Zmiany

 

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.